Menu

Uw voordeel als producent

De Belgische Tax Shelter is een fiscale maatregel van de federale overheid om de productie van audiovisuele werken en podiumproducties aan te moedigen. Het systeem is toegankelijk voor zowel Belgische producties als voor internationale coproducties.

Als producent kan u door de Tax Shelter maar liefst 34% van uw totaal kwalificerende uitgaven in de Europese Economische Ruimte (EER) financieren.

Dankzij Gallop Tax Shelter en onze volledig gepersonaliseerde service, kan u genieten van Tax Shelter fondsen, zodat u zich kan focussen op uw core-business:  produceren en ontwikkelen van nieuwe producties.

Neem contact op en we bekijken samen uw project.