Menu

Wat doen we?

Wij brengen producenten en investeerders bij elkaar en zorgen voor een correcte omkadering op volgende vlakken:

Commercieel

Wij zorgen voor een aantrekkelijke portefeuille waarbij de investeerder zelf kan kiezen in welke serie, lm of podiumproductie hij wil investeren. Voorafgaand voeren we een nauwgezette screening door van zowel de projecten als van de productiehuizen om de investeerder er zo goed mogelijk van te kunnen verzekeren dat de wettelijke voorwaarden nageleefd worden.

Administratief

Wij zorgen voor een correcte en transparante opvolging van de investering en voor een voortdurende begeleiding van de investeerder tijdens de verschillende fases van het investeringsproces. Ook zorgen we voor een persoonlijke dossierbeheerder die u steeds kan contacteren in het geval er vragen zijn. Op deze manier streven we naar een duurzame relatie met onze investeerders.

Juridisch

Wij zorgen voor een correcte juridische omkadering van het aangeboden Tax Shelter systeem. Zo voldoet de raamovereenkomst - die wordt afgesloten tussen de investeerder, de producent en Gallop Tax Shelter en dewelke de investeerder zich tot de Tax Shelter investering verbindt - aan alle voorwaarden die door deTax Shelter wet (art. 194/ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92) vereist zijn. Ook beschikt Gallop Tax Shelter over een Prospectus dat op 18 mei 2021 door de FSMA werd goedgekeurd.