Menu

Uw zekerheid, onze prioriteit!

De veiligheid van uw Tax Shelter investering heeft voor Gallop Tax Shelter de hoogste prioriteit. 

Om dit te verzekeren zorgen we voor volgende waarborgen:

  • Gallop Tax Shelter werkt enkel met productiehuizen die als dusdanig erkend zijn door de FOD Financiën.
  • Gallop Tax Shelter beschikt over een prospectus die werd goedgekeurd op 30 april 2018.
  • De raamovereenkomst zorgt voor de juridische dekking van het fiscaal voordeel in het geval Gallop Tax Shelter of de producent haar plichten niet heeft nagekomen zoals bepaald door de raamovereenkomst.
  • Het fiscaal voordeel wordt gratis en automatisch ingedekt door middel van een verzekering, eventuele nalatigheidsintresten en brutering van de premie inbegrepen.
  • Het financieel rendement kan eveneens ingedekt worden door middel van een bankgarantie. De kostprijs hiervan is wel volledig ten laste van de investeerder en dus ten nadele van het rendement.