Menu
Concert

L'INCONNU

Een standbeeld wordt omvergehaald in het centrum van de stad.
Het touw vraagt zich af of het die tegenovergestelde krachten wel aankan. Het standbeeld is benieuwd wat het vanuit deze nieuwe positie zal zien. Wie trekt hoopt dat deze handeling de loop van de geschiedenis verandert.

L'Inconnu is een performance van Liza Baliasnaja, Christine De Smedt en Theo Livesey.
Low Intensity Violence (NL vertaling/uitleg toevoegen of niet?), dat ze vanuit verschillende perspectieven benaderen.

L'Inconnu wil kijken naar hoe onzichtbaar, structureel, systemisch geweld een voorwaarde kan zijn voor het plaatsvinden van zichtbaar geweld. De performance onderzoekt hoe Low Intensity Violence doorheen onze dagelijkse ervaringen loopt en geproduceerd wordt.

Wie en wat heeft de macht om iets gewelddadig te noemen? Waarom, en op welk punt wordt iets erkend als gewelddadig? Kan verandering in het discours rond geweld ons helpen bij het tot stand brengen van sociale en politieke veranderingen die vandaag nodig zijn? L'Inconnu beschouwt geweld als een kracht inherent aan het leven en probeert het te benaderen voorbij de dichotomieën van passiviteit en activiteit, van plegen en ontvangen.

L'Inconnu brengt mensen samen in de vorm van een conferentie. Fictie en storytelling zijn manieren om geweld aan te pakken zonder erover te praten. Met taal in al zijn vormen, via het lichaam, de geschreven tekst en wat gezegd wordt, wil dit werk ruimte creëren om met elkaar na te denken en om ons te verbeelden hoe onze relatie met het geweld in en rondom ons kan evolueren.

GENREDansvoorstelling
PRODUCTIEHet Laatste Bedrijf in coproductie met Caravan Productions
CHOREOGRAFIE/TEKST Christine De Smedt, Liza Baliasnaja, Theo Livesey
CONCEPTChristine De Smedt
IN SAMENWERKING METStefa Govaart, Vladimir Miller, Charlie Usher, Bojana Cvejic
PREMIERE9 september 2022