Menu

Category Archives: Financieel

Het potentieel totaalrendement van een Tax Shelter-investering lag nog nooit zo hoog: sinds 1 januari bedraagt het rendement 14,79% netto ! 

Potentieel rendement van 1 januari tot en met 31 juli 2024:

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking:

Een vennootschap met een winst voor belastingen van € 1.200.000 die onderworpen is aan een aanslagvoet van 25% kan dankzij een Tax Shelter-investering van € 100.000 een potentieel netto totaalrendement van € 14.571 genieten.

Een gedetailleerde berekening maken we met plezier om zo je fiscale optimalisatie nauwkeurig uit te tekenen.

Na jarenlange onderhandelingen is het eindelijk zover : vanaf 1 januari 2023 wordt Tax Shelter ook uitgebreid naar de gaming sector. 

Gaming, een bloeiende sector!

Wereldwijd is de gamingsector al groter dan de volledige filmindustrie. Met een omzet van bijna 600 miljoen euro in 2022 vertegenwoordigt dit een stijging van 10% ten opzichte van 2019. En ook in ons land wint deze sector aan populariteit. 

Maar ondanks de groei bleef de Belgische videogame-industrie een kleine vis in een grote, internationale vijver. Daarom gaan vele in België afgestudeerde studenten op zoek naar een baan in het buitenland, waar de productie van videogames al langer fiscaal ondersteund wordt. 
De brain drain naar het buitenland kan nu gestopt worden. Via de tax shelter zullen Vlaamse bedrijven ook kunnen groeien en jobs aanbieden. Zo blijft het talent verankerd in Belgie en zullen afgestudeerde studenten niet langer naar het buitenland moeten verhuizen.

En voor de investeerders?

Voor de investeerders verandert er niets! Dezelfde voordelen en waarborgen blijven gelden voor een Tax Shelter-investering in een videogameproject. 
Dit opent het diversificatiepalet en kan men investeren in videogameproductieprojecten met hetzelfde rendement nl. 14,79%